Links

Asklepios is in de Griekse mythologie
de god van geneeskunde en genezing.

Over deze website

Patiënten en naasten

Informatie voor patiënten en naasten

 • Voeding bij kanker

  Algemene informatie over voeding bij kanker, Kanker.nl:
  https://www.kanker.nl/bibliotheek/voeding/gevolgen/648-voeding

  Op deze website worden vragen van patiënten beantwoord door experts over voeding en de preventie van kanker, voeding rondom de behandeling en voeding ná de behandeling van kanker, Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), Wageningen Universiteit en Research (WUR) en Landelijke Werkgroep Diëtisten Oncologie (LDWO):
  www.voedingenkankerinfo.nl

 • Erfelijkheid en erfelijkheidsonderzoek

  Informatie over erfelijke belasting voor borst- en eierstokkanker, Oncogen, onderdeel van Borstkankervereniging Nederland (BVN):
  https://brca.nl/nl

  Algemene informatie over erfelijkheid en erfelijke en/of aangeboren aandoeningen, Erfocentrum:
  www.erfelijkheid.nl

  Keuzehulp voor het wel of niet ondergaan van DNA-onderzoek
  http://www.keuzehulp-dna-onderzoek.nl/

 • Ondersteunende behandeling

  Verwijsgids Kanker biedt een overzicht met zorgverleners, organisaties en zelfhulpprogramma’s voor aanvullende behandelings- en begeleidingsmogelijkheden voor patiënten en naasten, Intergraal Kankercentrum Nederland (IKNL):
  http://www.verwijsgidskanker.nl/

  Mogelijkheden voor psychosociale zorg, Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning (IPSO):
  www.ipso.nl

  Digitaal hulpmiddel met advies op maat, Oncokompas, Onderzoeksgroep Samen leven met kanker en Red Kite:
  www.oncokompas.nl

  Deskundigheidsbestand psychologische en psychosociale begeleiding, Nederlandse Vereniging voor Psycho-Oncologie (NVPO):
  https://administratie.nvpo.nl/

  Individuele ondersteuning thuis, Care for cancer:
  www.careforcancer.nl

  Fystiotherapeut zoeken, Stichting Onconet:
  www.onconet.nu

  Oedeem- en oncologiefysiotherapeuten zoeken, Nederlandse Vereniging voor fysiotherapie binnen de Lymfologie en Oncologie (NVFL):
  http://www.fysiotherapieenkanker.nl/

Vragen stellen aan uw behandelend arts

  • Drie goede vragen ter ondersteuning van keuze

3 goede vragen, Patiënten Federatie Nederland/ Federatie Medisch Specialisten:
http://3goedevragen.nl/

  • Second opinion

Informatie over aanvragen second opinion, Patiëntenfederatie Nederland:
https://www.patientenfederatie.nl/themas/second-opinion/

Ervaringen patiënten en naasten

Lotgenotencontact

Professionals

Informatie voor professionals

 • Cijfers invasief mammacarcinoom versus DCIS, leeftijd bij diagnose en overleving

  Cijfers over kanker, IKNL
  www.cijfersoverkanker.nl

Erfelijkheid:

 • Patiëntenvereniging: Oncogen

  Informatie over erfelijke belasting voor borst- en eierstokkanker, Oncogen, onderdeel van Borstkankervereniging Nederland (BVN):
  https://brca.nl/nl/oncogen

Psychosociale gevolgen

Richtlijnen

Wetenschappelijk onderzoek

Overzicht afgerond onderzoek

Overzicht lopend onderzoek

 • Onderzoek: Ervaringen van mannen die getest zijn voor BRCA1/2 genmutaties
  Hereditair (=Erfelijke) Borst- en eierstokkanker Onderzoek Nederland, HEBON
  www.HEBON.nl

  Website www.mannenmetborstkanker.nl
  www.mannenmetborstkanker.nl

Deelname onderzoek patiënten

Wetenschappelijke artikelen zoeken

Meer informatie

Patiëntenfolders

Overige links:

Chirurgische Oncologie