Onderzoeksconsortium

Asklepios is in de Griekse mythologie
de god van geneeskunde en genezing.

Onderzoeksconsortium

Het Dutch Male Breast Cancer Consortium (DMBCC) is een samenwerkingsverband van onderzoekers op het gebied van borstkanker bij mannen. Het DMBCC stelt zich tot doel om elkaar als leden van het DMBCC te informeren over de translationele, klinische interventie en psychosociale studies en onderzoeksplannen binnen het aandachtsgebied Male Breast Cancer. Hiermee wordt beoogd overlap te voorkomen, samenwerking en synergie te bevorderen en daarmee een breed nationaal draagvlak te ontwikkelen ten einde te komen tot (uitbreiding van) de nationale biobank en de primaire zorg voor mannen met borstkanker te verbeteren.

Andere onderzoekers op het terrein van borstkanker bij mannen (die willen participeren in het DMBCC) worden van harte uitgenodigd om contact op te nemen met het DMBCC via het e-mailadres van de BOOG: malebc@boogstudycenter.nl.