Foto’s patiënten

Asklepios is in de Griekse mythologie
de god van geneeskunde en genezing.

Zowel patiënten, naasten, als professionals kunnen behoefte hebben om foto’s te zien van mannen die behandeld zijn voor borstkanker.

Hier vindt u foto’s van vier verschillende patiënten. Bij iedere patiënt kunt u informatie vinden over het tijdstip van de foto, leeftijd van de patiënt bij diagnose, aanwezigheid van genetische (erfelijke) afwijking (genmutatie) met verhoogd risico op borstkanker en de behandeling(en). Voor iedere patiënt zijn op verschillende momenten (bij start chemotherapie vooraf aan operatie (neo-adjuvante chemotherapie) indien van toepassing), voor de operatie, korte tijd (weken) na de operatie en langere tijd (maanden) na de operatie) foto’s gemaakt die vanuit verschillende hoeken zijn genomen.

44 jaar, was al bekend met BRCA2 mutatie, diagnose invasief ductaal mammacarcinoom waarvoor borstamputatie met schildwachtklierprocedure links en preventieve amputatie rechts (huid en tepelsparend): geen aanwijzingen maligniteit), bestraling, adjuvante chemotherapie en anti-hormonale therapie.

80 jaar, geen genmutaties vastgesteld bij erfelijkheidsonderzoek, diagnose invasief ductaal carcinoom linker borst, waarvoor de behandeling bestond uit: borstamputatie links met schildwachtklierprocedure, aanvullend bestraling en anti-hormonale therapie.

53 jaar, geen genmutaties vastgesteld bij erfelijkheidsonderzoek, diagnose invasief ductaal carcinoom rechter borst, waarvoor de behandeling bestond uit: borstamputatie rechts (huid- en tepelsparend) en schildwachtklierprocedure.

62 jaar, diagnose invasief ductaal carcinoom rechter borst, waarvoor behandeling: start met neoadjuvante chemotherapie; gevolgd door borstamputatie met verwijdering gemarkeerde okselklier (MARI-klier), bestraling en anti-hormonale therapie.