Deelname onderzoek voor patiënten

Asklepios is in de Griekse mythologie
de god van geneeskunde en genezing.

Het is mogelijk voor patiënten om deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek. Het is raadzaam met uw behandelend arts te overleggen of u in aanmerking komt voor deelname aan een bepaald onderzoek. Voordat u toestemming geeft voor deelname aan een onderzoek, wordt u hierover uitgebreid geïnformeerd. Door wetenschappelijk onderzoek, is het mogelijk om kwaliteit van leven, overleving en kwaliteit van zorg en behandeling voor mannen met borstkanker verder te verbeteren.

Overzicht wetenschappelijk onderzoek

Op deze website vindt u onder Overzicht afgerond onderzoek een tabel met samenvattingen van resultaten van reeds afgerond onderzoek. Onder Overzicht lopend onderzoek vindt u een tabel met samenvattingen van verschillende projecten, indien van deelname mogelijk is, staat er een link naar meer informatie voor deelname.

Patiënteninformatie medisch wetenschappelijk onderzoek

Een actueel overzicht met patiënteninformatie van wetenschappelijk onderzoek (trials) over borstkanker bij mannen in de Nederlandse ziekenhuizen vindt u hier (*selectie is gemaakt op open trials die voor mannen met borstkanker beschikbaar zijn, u kunt zelf op de pagina aangeven als u ook gesloten studies wilt inzien): link.

Overzicht medisch wetenschappelijk onderzoek internationaal

Clinicaltrials.gov is een database met lopende onderzoeken en resultaten van publieke en privaat gefinancierde klinische studie van patiënten over de hele wereld.

Maak gebruik van de volgende zoekterm om studies over mannen met borstkanker te vinden:

  • condition/disease: male breast cancer

Voor studies in Nederland kunt u bij country Netherlands kiezen.