Informatie over deze website

Asklepios is in de Griekse mythologie
de god van geneeskunde en genezing.

Achtergrond en doel van website

Er zijn veel minder mannen dan vrouwen met borstkanker. De informatie over borstkanker is daarom vooral op vrouwen gericht. Het is daarom voor mannelijke patiënten met borstkanker en hun behandelaren vaak lastig om informatie op maat te verkrijgen.

Het doel van deze website is om de kwaliteit en toegankelijkheid van informatie voor iedereen die op zoek is naar informatie over borstkanker bij mannen te verbeteren en daarmee ook de kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven voor deze patiëntengroep. Daarnaast hopen we bij te dragen aan meer bekendheid en bewustzijn, dat ook mannen borstkanker kunnen krijgen. Onderzoeksresultaten kunnen met deze nieuwe website sneller onder de aandacht gebracht worden bij patiënten en behandelaren. Het wordt ook makkelijker voor onderzoekers om hun geplande en lopende onderzoeken onder de aandacht te brengen bij patiënten en behandelaren.

Ontwikkeling website

De website www.mannenmetborstkanker.nl is onderdeel van het project: Optimale voorlichting en zorg voor mannen met borstkanker. De website is ontwikkeld met behulp van financiering van Pink Ribbon . De website is ingericht op basis van resultaten van wetenschappelijk onderzoek, uitkomsten van expertmeetings met Borstkankervereniging Nederland (BVN), Kanker.nl en Borstkanker Onderzoeksgroep (BOOG) en de resultaten van informatie- en zorgbehoeftenonderzoek onder mannen met (een voorstadium van) borstkanker, partners, medische professionals en onderzoekers. Het ontwerp en de inhoud van de website is getest en geëvalueerd door patiënten, medische professionals en onderzoekers. Het verder ontwikkelen en implementeren van deze website wordt gefinancierd door Zorginstituut Nederland.

Hier kunt u meer lezen over het project:
Pink Ribbon

Jaarindex 2016, NVPO, pagina 54

Interview Blad B, Borstkankervereniging Nederland (BVN) december 2016 (pdf)

Interview Psychosociale Oncologie, 2016, editie 4. Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie: www.nvpo.nl (pdf)

Projectteam

Het projectteam bestaande uit van links naar rechts: Drs. Tom Bootsma (projectuitvoerder en onderzoeker UMCU/AVL), Dr. Eveline Bleiker (projectleider en groepsleider bij de afdeling Psychosociaal Onderzoek en Epidemiologie AVL), Dr. Arjen Witkamp (projectleider, oncologisch chirurg UMCU) en Petra Duijveman (verpleegkundig specialist mammacare UMCU).

Dankwoord

Wij danken alle mannen, partners, medische professionals en onderzoekers voor het geven van hun input om deze website te realiseren.