Fotoproject ‘Lees hij voor zij’

Asklepios is in de Griekse mythologie
de god van geneeskunde en genezing.

‘Lees hij voor zij’

In Nederland krijgen ieder jaar 100 mannen de diagnose borstkanker. Veel mensen weten niet dat ook mannen deze ‘vrouwenziekte’ kunnen krijgen. Folders en bijsluiters zijn uitsluitend op vrouwen gericht. Onoplettende zorgverleners roepen een man met borstkanker soms op als mevrouw in de wachtkamer van het ziekenhuis.

“Hoe is het om als man aan een vrouwenziekte te lijden?”

Deze vraag stelde ik mijzelf toen ik als projectmedewerker bij Borstkanker Onderzoek Groep (BOOG) werkte, waar we onderzoek deden naar borstkanker bij mannen. Naast mijn functie bij BOOG was ik ook fotograaf en antropoloog en geïnteresseerd hoe mannen deze ziekte ervaren. Borstkanker wordt toch voornamelijk met vrouwen geassocieerd. Ik besloot dit onderwerp verder uit te diepen door middel van een fotoserie en video interviews.

De eerste drie mannen die direct ja zeiden waren lid van de expertgroep ‘mannen met borstkanker’ van de Borstkanker Vereniging Nederland. Zij waren graag bereid om voor mij te poseren, omdat zij zich met hart en ziel inzetten om meer aandacht te krijgen voor dit onderwerp. De andere acht mannen hebben zich bij mij aangemeld naar aanleiding van brief die ze via hun behandelend arts of verpleegkundige ontvingen. Allen hebben zich aangemeld, omdat ze het er mee eens waren dat er meer bekendheid moest komen over mannen met borstkanker. Bijna alle mannen hadden in hun omgeving ervaren dat mensen onwetend of bevooroordeeld waren.

Met mijn fotoserie en video interviews wil ik mannen met borstkanker een gezicht geven.

Suzanne Reitsma

Zodra u op de eerste foto gaat staan, verschijnt er een pijltje in de foto, waarmee u naar de volgende foto kunt gaan.
 

<iframe src="https://player.vimeo.com/video/117087802?byline=0&portrait=0" width="640" height="360" frameborder="0" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe>