26 juli 2022

Samenvatting recent artikel: Male breast cancer after childhood cancer: Systematic review and anlayses in the PanCareSurFup cohort (Wang et al, Eur J of Ca, 2022)

Het is bekend dat vrouwen na kanker op kinderleeftijd, waarvoor ze bijvoorbeeld behandeld zijn met bestraling van de borstkas, borstkanker kunnen krijgen. Ook weten we dat het risico op borstkanker bij mannen in het algemeen lager is dan het risico op borstkanker bij vrouwen. De diagnose borstkanker bij mannen wordt vaak later gesteld dan bij vrouwen, waardoor de prognose vaak slechter is. Op dit moment is er nog onvoldoende onderzocht wat het risico op borstkanker bij mannen is nadat ze eerder een behandeling ondergingen voor kanker op kinderleeftijd. Onderzoek hiernaar is belangrijk om aanbevelingen te kunnen doen aan mannen die op kinderleeftijd kanker kregen en hun behandelaren.
In deze studie werd eerst bestaand onderzoek op gebied van borstkanker bij mannen na kanker op kinderleeftijd samengevat en in een grote groep patiënten (cohort) onderzocht wat het risico is op borstkanker bij mannen in de periode 5 jaar na behandeling voor kanker op kinderleeftijd.
Samengevat werd er gevonden dat mannen die op kinderleeftijd kanker kregen een meer dan 20 keer verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van borstkanker in vergelijking met de algemene bevolking. Deze uitkomsten waren grotendeels vergelijkbaar met wat werd gevonden in eerder onderzoek.
Omdat borstkanker bij mannen zeldzaam is, is het absolute risico op borstkanker laag. Toch is het belangrijk dat mannen na kanker op kinderleeftijd en hun partners bewust zijn van de symptomen van borstkanker. Vanwege het lage absolute risico en het gebrek aan onderzoek op dit gebied is screening voor borstkanker bij mannen nog niet aanbevolen op dit moment. Het blijft wel belangrijk om er aandacht voor te hebben bij mannen met kanker op kinderleeftijd wanneer er klachten ontstaan die verband kunnen houden met borstkanker. In dat geval is het belangrijk om snel onderzoek te doen hiernaar om te voorkomen dat een diagnose borstkanker vertraging oploopt.
Meer internationaal onderzoek is nodig om het risico op en risicofactoren van borstkanker bij mannen nog beter te kunnen vaststellen na kanker op kinderleeftijd.

Deze internationale studie van Cecile Ronckers en andere auteurs is gepubliceerd in European Journal of Cancer en hier te lezen