Maandag 28 september 2020

Wie onderzoek wil doen naar kwaliteit van leven bij mannen met borstkanker, moet tot nu toe terugvallen op vragenlijsten die voor vrouwen zijn gemaakt, of voor mannen met prostaatkanker. Daar komt nu verandering in.

In een Europese samenwerking (EORTC) wordt nu onderzocht wat voor mannen belangrijke onderwerpen zijn die samenhangen met de kwaliteit van leven bij borstkanker. Voor Nederland zijn hierbij dr. Nicola Russell (radiotherapeut) en prof. Eveline Bleiker (psycholoog), beiden werkzaam in het Antoni van Leeuwenhoek te Amsterdam, betrokken.

Voor de ontwikkeling van deze vragenlijst zullen zowel patiënten als professionals worden geïnterviewd over onderwerpen die zij belangrijk vinden voor de kwaliteit van leven van mannen die behandeld worden voor borstkanker. Als dat helder is, zal in een volgende stap de nieuwe vragenlijst worden voorgelegd aan een grotere groep patiënten om de betrouwbaarheid en validiteit van de vragenlijst vast te stellen.

Dit project is in november 2019 van start gegaan met een review van de bestaande literatuur over dit onderwerp. Eind 2021 hopen we een goede vragenlijst te hebben die internationaal (in minstens 15 talen vertaald) gebruikt kan worden ter verbetering van de zorg voor mannen met borstkanker. Voor meer informatie over deze studie: e.bleiker@nki.nl.