11  december 2023

Vrouwen en mannen zijn niet hetzelfde. Dat uit zich op verschillende manieren, zoals in de incidentie en de behandeling van ziekten. Bij kanker zien we dat gepersonaliseerde behandeling en zorg steeds meer aandacht krijgen. Er wordt echter nog weinig rekening gehouden met de verschillen tussen vrouwen en mannen in het onderzoek naar en onderwijs over kanker, en in de kankerzorg.
Daarom heeft IKNL nu voor het eerst landelijk een verkenning gedaan naar cijfers en verschillen tussen vrouwen en mannen in het digitale rapport Vrouw-manverschillen bij kanker.

In dit rapport is ook een stukje uiteengezet over  borstkanker bij mannen, namelijk:

“Borstkanker Borstkanker wordt bij mannen vaak in een later stadium ontdekt dan bij vrouwen (21% van de mannen ten opzichte van 15% van de vrouwen heeft stadium-III- of -IV-borstkanker bij diagnose). Borstkanker wordt bij vrouwen en mannen soms als een verschillende soort kanker beschouwd. Naast risicofactoren zoals alcohol en een hoge BMI zijn de risicofactoren veelal hormonaal. Zo is borstkanker bij vrouwen bijvoorbeeld gerelateerd aan hormonen, de leeftijd waarop een vrouw haar eerste kind kreeg en of zij borstvoeding gaf. Waar borstkanker de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen is, is het een zeldzame soort kanker bij mannen. Hierdoor is er minder bewustwording bij mannen dat zij de ziekte ook kunnen krijgen, wat kan bijdragen aan een latere diagnose en hoger stadium van ziekte.” (Rapport verschillen bij kanker; een verkenning van cijfers en verschillen tussen vrouwen en mannen, IKNL, 2023, blz. 24)

Het volledige rapport is na te lezen via deze link.